กฎข้อห้ามของ SmartPlus Product และ Show Time

1.ไม่อนุญาตอัปโหลดวีดีโอภาพเปลือยหรือเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ
แม้จะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับตัวคุณเองก็ตาม ก็ไม่อนุญาตโพสต์วิดีโอในลักษณะเช่นนี้ลงใน SmartPlus

2.ไม่อนุญาตโพสต์เนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือให้โทษ
SmartPlus ได้จำกัดเนื้อหาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นการใช้ความรุนแรงหรือส่งเสริมกิจกรรมที่อันตรายหรือผิดกฎหมาย ซึ่งมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บต่อร่างกายอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิต โดยวิดีโอที่ SmartPlus ShowTime พิจารณาว่าอันตรายหรือผิดกฎหมาย ประกอบด้วย การสอนการทำระเบิด เกมตัดอ๊อกซิเจน การใช้ยาเสพติดที่มีโทษรุนแรง หรือการกระทำอื่นที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายร้ายแรง

ทั้งนี้วิดีโอที่สื่อให้เห็นถึงการกระทำที่อันตรายอาจได้รับอนุญาต หากจุดประสงค์หลักคือเพื่อการศึกษา สารคดี งานทางวิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ (EDSA) และเป็นวิดีโอที่ไม่จำเป็นต้องมีภาพ ตัวอย่างเช่น ข่าวสารเกี่ยวกับอันตรายของโช้กกิ้งเกมถือว่ามีความเหมาะสม แต่การโพสต์คลิปที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริบทของข่าวสารเดียวกันไม่สามารถทำได้

ทั้งนี้วิดีโอที่ส่งเสริมให้ผู้อื่นกระทำผิดด้วยความรุนแรงจะไม่ได้รับอนุญาตจาก SmartPlus ในทุกกรณี หากวิดีโอของคุณมีเนื้อหาส่งเสริมให้ผู้อื่นกระทำผิดด้วยความรุนแรงหรือคุกคามบุคคลใดด้วยการกระทำที่รุนแรงในขั้นร้ายแรง วิดีโอเหล่านั้นจะถูกลบออกจากแอพพลิเคชั่นทันที

3.ไม่อนุญาตโพสต์เนื้อหาความเกลียดชัง
แม้ SmartPlus จะสามารถโพสต์วีดีโอแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี แต่ไม่สนับสนุนเนื้อหาที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนความรุนแรงต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอันเนื่องมาจากเชื้อชาติหรือถิ่นกำเนิด ศาสนา ความทุพพลภาพ เพศ สัญชาติ สถานะทหารผ่านศึก หรือรสนิยมทางเพศ/อัตลักษณ์ทางเพศ หรือเนื้อหาที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความเกลียดชังโดยมีพื้นฐานจากลักษณะดังกล่าว หากวัตถุประสงค์หลักคือการโจมตีกลุ่มบุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง จะถือว่าเนื้อหาดังกล่าวนั้นละเมิดกฎ

4.ห้ามโพสต์วีดีโอเนื้อหารุนแรง
SmartPlus ไม่ยอมรับการโพสต์เนื้อหาที่รุนแรงหรือนองเลือด เพื่อทำให้ตกใจ สะเทือนอารมณ์ หรือโดยไม่มีเหตุอันสมควร หากต้องการโพสต์เนื้อหาที่โจ่งแจ้งในบริบทของข่าวหรือสารคดี โปรดให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น อย่าส่งเสริมให้ผู้อื่นกระทำการรุนแรง

5.ไม่อนุญาตโพสต์วีดีโอและโพสต์ความเห็น บนวีดีโอที่ไม่เหมาะสม และการกลั่นแกล้งบนออนไลน์
SmartPlus ไม่อนุญาตโพสต์วิดีโอและความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม หากพบมีการละเมิดอันมีเจตนาให้เกิดผลเสียหายแก่ผู้อื่น คุณสามารถรายงานมาที่ SmartPlus เพื่อทาง SmartPlus จะทำการนำวิดีโอออก ในบางกรณี ผู้ใช้อาจได้รับความรำคาญหรือเจอปัญหาเล็กน้อย และควรเพิกเฉยต่อปัญหาดังกล่าว

6. ห้ามสแปม ห้ามสแกม และห้ามใส่ข้อมูลเมตาที่ทำให้เข้าใจผิด
SmartPlus ออกเตือนว่าห้ามสแปม และไม่ควรโพสต์เนื้อหาจำนวนมากที่ไม่กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ไม่เป็นที่ต้องการ หรือซ้ำซ้อน รวมถึงความคิดเห็นและข้อความส่วนตัวด้วย

7.ห้ามโพสต์วีดีโอหรือความเห็นเนื้อหาข่มขู่ คุกคาม
การกระทำบางอย่าง เช่น พฤติกรรมการขโมย การคุกคาม การขู่เข็ญ การล่วงละเมิด การข่มขู่ การล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น และการยั่วยุผู้อื่นให้กระทำความรุนแรงหรือละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการจะถือเป็นความผิดร้ายแรง ผู้ที่ถูกจับได้ว่ากระทำการดังกล่าวอาจถูกแบนจากการใช้ SmartPlus อย่างถาวร

8. ห้ามสร้างวีดีโอเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น
SmartPlus ให้ความสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้นคุณควรอัปโหลดเฉพาะวิดีโอที่คุณสร้างหรือได้รับอนุญาตให้ใช้เท่านั้น อย่าอัปโหลดวิดีโอที่คุณไม่ได้สร้างขึ้น หรือใช้วิดีโอที่บุคคลอื่นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น แทร็กเพลง ข้อมูลโค้ดของโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ หรือวิดีโอที่สร้างโดยผู้ใช้รายอื่น

9.ข้อมูลส่วนบุคคล
หากมีผู้โพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลหรืออัปโหลดวิดีโอของคุณโดยไม่ได้รับการยินยอมจากคุณ คุณสามารถขอให้เรานำเนื้อหาออกได้ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

10. ไม่แอบอ้างบุคคลอื่น
หากพบบัญชี SmartPlus ที่สร้างมาเพื่อแอบอ้างเป็นช่องหรือบุคคลอื่น อาจถูกนำออกจากระบบตามนโยบายการแอบอ้างบุคคลอื่น

11. ไม่อนุญาตโพสต์วีดีโอเนื้อหาการล่วงละเมิดเด็ก
บัญชีที่อัปโหลด แสดงความคิดเห็น หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์จะถูกยุติการใช้งานทันที ในกรณีที่วิดีโอมีภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก

12. ห้ามโพสต์วีดีโอหรือแสดงความเห็นเนื้อหาหยาบคาย
ภาษาหยาบคายที่ใช้บางครั้งอาจไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่อายุน้อย การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมทางเพศหรือการดูหมิ่นอย่างรุนแรงในวิดีโอหรือข้อมูลเมตาที่เกี่ยวข้อง อาจนำไปสู่การจำกัดอายุการรับชมวิดีโอ

บทลงโทษสำหรับผู้ที่ละเมิดระบบ SmartPlus

ครั้งที่ 1 ส่งข้อมูลตักเตือนและให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการโพสต์เนื้อหา
ครั้งที่ 2 ระบบจะระงับการใช้งานชั่วคราว 3-7 วันทำการ และแจ้งสาเหตุของการเกิดปัญหานั้น
ครั้งที่ 3 ระงับการใช้งานชั่วคราว ซึ่งทางผู้ใช้งานจะต้องติดต่อเพื่อกรอกแบบฟอร์มของอนุมัติเปิดบัญชี และหากเกิดการละเมิดข้อตกลงซ้ำอีก ทางระบบจะระงับสิทธิ์ผู้ใช้งานถาวร
ครั้งที่ 4 การระงับบัญชีถาวร ผู้ใช้จะไม่สามารถขอกู้บัญชีได้อีก

28 Jul 2021